Posted by on aug 17, 2021 in Okategoriserade | No Comments

I Sverige har vi skog. Jättemycket skog. Nästan 70 procent av Sveriges yta är skog, och 40 procent av skogen består av just gran. Så våra resurser är enorma.

70 års skördecykeln
Det fina med just gran är att den växer otroligt snabbt och ger en bra råvara som kan användas till otroligt mycket. Granen börjar sin livsbana då kottarna släpper sina små frö. Har fröna riktigt tur så hamnar de på en bra och fuktig plats med bra mylla och kan där slå rot. Det tar ungefär en mansålder för en gran att nå en storlek som är värt att skörda och förädla.

Den svenska skog blir större för varje år.
Den svenska skogen växer stadigt, även om vi avverkar mycket. Detta beror på att Sverige har infört lagar som tvingar skogsägare att plantera ny skog så fort de har avverkat. Många träd har planterats, ja fler än vi har avverkat.

Byggmaterial
Främst använder vi den svenska granen som byggmaterial. Gran är faktiskt det material som vi avvänds mest inom byggnation, och det har vi gjort länge. Även om virke från gran är fullt med kvistar så har det ändå använts till allt ifrån utedass, ladugårdar till väggar, golv och herrgårdar. Sågverken ger också en hel del spån av flis som restprodukt, detta används till att göra värmepellets av. Värmepellets är alltså ytterligare en produkt som den svenska granen kan avvändas till.

Granens topp används i pappersindustrin
Papperet innehåller en stor del granfibrer. På sågverket travas timret och vattnas för att inte torka för snabbt och spricka. Vattnet skyddar samtidigt mot skadeinsekter. De finaste delarna av granen går till pappersindustrin och resten till byggindustrin eller blir värmepellets. Barken kan användas som barkmull eller som bränsle.

Med andra ord kan granen användas till otroligt mycket. Granen är en resurs vi ska vara stolta över.

 

Leave a Reply